DomeCulture

juli og august 2015

domeculture

Festival, performance, et eksperiment og en kuskus-udstilling, du selv kan påvirke. DomeCulture lægger endnu en dimension til det mangfoldige liv i og omkring Dome of Visions

 


NOVAM ARTEM  

Novam Artem er en kunstfestival med fokus på “den ukendtes kunst”. Med en blanding af kunstarter skabes en holistisk oplevelse, hvor kun fantasien sætter grænser. NOVAM ARTEM INVITERER TIL KUNST I KØBENHAVNS DRIVHUS…

Program:
Tirsdag d. 28 // PROCES
/Andreas Steinholtz loop
/Josa Barck & The Lovesick Woodland Assembly feat Marc Facchini
/Mads Hofmann kl. 12:00 til 15:00
/Line Højmann kl. 12:00 til 15:00
/Anna Marie Vibeke Wedel kl. 17:00 til 21:00

Onsdag d. 29 // PERFORMANCE
17:00 Simon Deer
19:00 North Fall
21:00 Laura Drescher

Torsdag d. 30 // PROCES
/Andreas Steinholtz loop
/Nina Høgnæs kl. 11:00 til 15:30
/Line Højmann kl. 12:00 til 15:00
/Mads Hofmann kl. 12:00 til 15:00
/Anna Marie Vibeke Wedel kl. 17:00 til 21:00
/Glemt – Andreas Steinholtz – kl 18:00 til 19:30
/Yong Sun Gullach kl 20:00

Fredag d. 31 // PERFORMANCE
17:00 Marc Facchini
19:00 Josa Barck
21:00 ROVDRIFT

GALLERI:
//Nina Høgnæs
//Meik Brüsch
//Rasmus Trustrup
/Anna Marie Vibeke Wedel
//Powerclap
//Thomas Dyrholm

 


TRANSART

 

Den vestlige humanisme bygger på en slags ‘ontologisk hygiejne’, der klart adskiller det tænkende og talende individ fra en ansigts- og stemmeløs ikke­menneskelig masse. Denne antropocentriske tankegang, der skiller subjekt fra objekt, menneske fra dyr og kultur fra natur, udgør et fundament for vores måde at positionere os selv i verden, som går hånd i hånd med en opfattelse af ‘vores’ omgivelser som et uudtømmeligt ressourcetank, vi har lov og ret til frit at forbruge.

Hvordan kan vi gentænke forholdet mellem menneske og ikke­menneske? Kan vi få organiske andre i tale på tværs af arter? Kan vi kende disse andre uden at assimilere dem til forhåndliggende menneskeskabte forklaringsmodeller? Hvilke etiske, sproglige og politiske konsekvenser følger, når vi forsøger at lære ikke­mennesker at kende som andet end et stumt og anonymt ‘dem’? Hvad er konsekvenserne ved at tage de utallige kærligheds­-, arbejds- og magtrelationer mellem mennesker og ikke­mennesker alvorligt som afgørende spørgsmål i en tid præget af massive miljømæssige problemer?

TRANSART er en festival arrangeret af Laboratorium for Æstetik og Økologi, som vil finde sted d. 6.-­8. november i Dome of Visions, København. Festivalen vil byde på kunstværker, performances, forfatteroplæsninger og tværfaglige foredrag, der på forskellig vis zoomer ind på intimiteter og indfiltringer mellem arter. TRANSART undersøger muligheden for at forankre kunsten og tænkningen i planetariske fællesskaber, og udfolde multidisciplinære eksperimenter, hvor æstetiske, filosofiske og naturvidenskabelige metoder mødes, komplicerer og understøtter hinanden.

Festivalen præsenterer samtidskunstnere- og tænkere, der går i dialog med ledsagende arter – såkaldte ‘companion species’ såsom mus, hunde, planter, myrer, mikrobiomer m.fl. TRANSART vil udgøre et flerstemmigt rum, der sætter mere-end-­menneskelige kroppe, alliancer, identiteter og stemmer på spil i komplekse, mudrede og oftest etisk problematiske kontaktzoner.
Lisbeth Bank (DK) / Honey Biba Beckerlee (DK) / Laura Beloff (FI) / Karin Bolender (US) / Beatriz da Costa (BR) / Fran Gallardo (ES) / Tue Greenfort (DK) / Johannes Heldén (SE) / Kathy High (US) / Natalie Jeremijenko (AU) / Eduardo Kac (BR/US) / Rosemary Lee (US) / Angela Rawlings (CAN/IS) / Morten Søndergaard (DK) / Anna Maria Orru (SE/IT) / VIRKELIG (DK)

________

Western humanism is built on an ‘ontological hygiene’ that separates the thinking and speaking human individual from a face- and voice- less mass of nonhuman others. This anthropocentrism that divides subject from object, human from animal, and culture from nature composes the very groundwork for our navigations in the world, and interprets ‘our’ surroundings as inexhaustible repositories for resources ready to be consumed by and for humans.

How do we rethink the relations between human and nonhuman? How does an organic and animal alterity make itself known? Can we get to know such others without assimilating them to human-made models of explanations? What are the ethical, linguistic and political consequences of taking the innumerable love, work, and power relations between humans and nonhumans serious as crucial questions in a time marked by all-encompassing environmental issues?

TRANSSPECIE is a festival curated by Laboratory for Aesthetics and Ecology. The festival will offer artworks, performances, readings and open-table discussions that in various ways deal with intimacies and entanglements between species. TRANSSPECIE investigates the possibilities of anchoring artistic thinking in planetary communities, and unfold multidisciplinary experiments where aesthetic, philosophical and scientific fields meet in order to complicate and support each other.
The festival presents contemporary artists and thinkers entering into dialogue with companion and neighbouring species such as mice, dogs, plants, ants and microbiomes. TRANSSPECIE compose a polyphonic space that engages and troubles more-than-human bodies, identities and voices in complex, murky and often ethically thorny zones of contact.

Lisbeth Bank (DK) / Honey Biba Beckerlee (DK) / Laura Beloff (FI) / Karin Bolender (US) / Beatriz da Costa (BR) / Fran Gallardo (ES) / Tue Greenfort (DK) / Johannes Heldén (SE) / Kathy High (US) / Natalie Jeremijenko (AU) / Eduardo Kac (BR/US) / Rosemary Lee (US) / Angela Rawlings (CAN/IS) / Morten Søndergaard (DK) / Anna Maria Orru (SE/IT) / VIRKELIG (DK)

Program:
Fredag d. 6. november
kl. 17-20 åbningsaften med velkomst og performances

Lørdag & søndag d. 7. og 8. november
kl. 12-18 – program for performances, workshop, oplæsninger, talks TBA

 


Eksperiment 

Du er hermed inviteret ind i KL-0333. Under dit besøg vil du få mulighed for at observere kuplens fire beboere – 001, 211, 386 og 472, som for tiden er stærkt optaget af at planlægge en kommende fridag. 

KL-0333 er udrustet med opladeren Effective, som nemt og bekvemt opfylder beboernes basale behov for søvn, sex og mad og således sikrer den gode stemning i kuplen. Effective er en essentiel del af eksperimentet, og den er af afgørende betydning for fællesskabets beståen.
Vi takker på forhånd for den opmærksomhed, du viser vores eksperiment, og ønsker dig rigtig god fornøjelse”.

 

Medvirkende: Theresa Lange Olesen, Maria Winther Nørgård og Lior Cohen
Ide og iscenesættelse: Tabita Friis Kristensen og Marie Bjørn
Dramatiker: Marie Bjørn
Scenograf: Irene Kleisdorff Hougaard
Musik: Mikkel Sönnichsen og Daniel Ashok Skjødt

 


KUSKUS 

KUSKUS er et kunstprojekt om lighed, forskellighed, accept af sig selv og hinanden, det uperfekte, det smukke, detaljerne og det unikke. Det henvender sig til alle, fordi vi alle kan lære af det, og vi alle sammen har godt af at se, hvor forskellige vi kan være.

Projektet startede i foråret 2015 med en idé, som blev gjort til en realitet; kvinder kan derfor nu sende et fotografi af deres kønsorgan til kunstneren, som vil skabe et kunstværk ud af det (se kuskus-project.com). Alle de forskellige værker vil sammen blive til udstillingen, som vil hænge i domen fra tirsdag til og med torsdag.

Tirsdag 11. august kl 17:30 åbner dørene for ferniseringen. Der vil være live musik, champagne og mulighed for at købe originalværkerne.