Dome-to-dome-debat: Hvor kommer strategierne fra?

Sammen med søsterdomen i Stockholm arrangerer Dome of Visions i Aarhus torsdag 10. november fra kl. 14.30 til 18.00 det såkaldte Dome to Dome møde, hvor en livestreamet debat mellem et panel i Aarhus og et i Stockholm retter blikket mod deltagelsesstrategier i byrummene.

Fra dansk side deltager stadsarkitekt i Aarhus, Stephen Willacy, lektor på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Louise Fabian, og leder af Institut for X, Mads Peter Laursen. Domens kurator og kunstneriske leder, Gry Worre Hallberg er moderator.

dome_of_visions_mantagelr-1024x683

Ændret indstilling

–I sig selv er domen et eksperiment udi en deltagelsesstrategi. Kurateringen baserer sig nemlig på, at folk vil deltage, og alle skal kunne komme med bud på at skabe liv i byens rum, og vi vil meget gerne lægge hus til debatter om, hvordan man kan kuratere byudvikling, siger Gry Worre Hallberg.

–Byplanlægning har traditionelt været meget top down. Mange steder forsøger man i øjeblikket at gå den modsatte vej, fordi indstillingen til byplanlægning ændrer sig i disse år. Jeg oplever, at kommandovejene i mange kommuner er blevet enklere og kortere, og det gør det lettere at skabe sprækker og nye mødesteder i byen, hvor man får lov til at eksperimentere. Det, der bremser, er normalt lovgivning og regulering, og det at få en tilladelse til et eller andet kan være besværligt eller umuligt.

En aktivistisk tilgang til byen og sprækkerne er af og til den eneste mulighed, og mange har oplevet, at det, de så skaber nærmest på trods, bliver anerkendt og værdsat efterfølgende. Kunstnere og bohemer ser ofte, at de skaber et interessant og spændende liv i sprækkerne – så bliver der bygget dyrt i området, og så må de kreative kræfter flytte et andet sted hen, tilføjer Gry Worre Hallberg.

Åbningen af Dome of Visions på Pier 2 i Aarhus.

Hvordan gøder vi?

Hun har spændte forventninger til det livestreamede arrangement i Dome of Visions – og til visionen.

–Vi skal blive klogere på, hvordan vi bliver bedre til at bruge byens mellemrum. Hvordan gøder vi fundamentet yderligere, så det bliver muligt at udfolde de ideer, man har. Og allerhelst med en kort afstand mellem idé og handling. Fx drejer DIY sig som bekendt meget om, at den enkelte tager initiativer i forhold til at bruge byens rum og den vej rundt deltage aktivt i byudviklingen, og på dagen problematiserer vi, om offentlige og kommercielle organisationer overhovedet kan bruges i arbejdet med at planlægge deltagelsesstrategier – eller skal strategierne komme fra græsrodsniveauet, spørger Gry Worre Hallberg.

Kig forbi!
Link til event på www og Facebook.

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: ERIK MÅRTENSSON / NCC AB og HELLE ARENSBAK / Dome of Visions