Dome of Visions vil stimulere nysgerrigheden og udgiver børnebog om kvantefysik

Jan Egesborg er forfatter, tidligere gymnasielærer i matematik, journalist og bosat på Fanø. Og hvad sysler han så med på de vinteraftener, der vistnok er ekstra mørke på Fanø? Kvantefysik, naturligvis. Og sammen med Johannes Töws og Pia Bertelsen har han netop udgivet bogen ”Finn Foton og kvantefysikken”. Her kan du møde nogle af Gåsebys indbyggere, bl.a. Gert Gåsebryst, Åge Ål, William og kvantefysikeren Finn.

–Hvis vi forstår lidt mere af kvantefysikken, vil det kunne stimulere vores nysgerrighed efter at gå på opdagelse i verden, siger Jan Egesborg.

–Som mennesker har vi en tendens til at blive ret konforme. Vi finder hurtigt en rytme i verden, og nysgerrigheden bliver mindre og mindre. Forhåbentlig kan bogen stimulere til en større nysgerrighed efter at gå på opdagelse i verden. Ikke kun den del, der drejer sig om kvantefysikken men i livet i det hele  taget.

Primtal, lys og mørke

Han har udgivet flere børnebøger om videnskabelige emner, fx ”Primtalstvillinger” og ”Lys og mørke”.

–Modsat en fagbog kan en bog som ”Finn Foton og kvantefysikken” give os nogle gode øjeblikke, hvor vi kigger dybere ind i det, der omgiver os.

Bogen vil glæde børn og barnlige sjæle, som har brug for lidt trøst her i den mørke tid. Bogen er livsoptimistisk og poetisk, og forhåbentlig bliver man glad, når man læser den, siger Jan Egesborg.

Kvantefysik i vælten

Han er overbevist om, at kvantefysikken står midt i en renæssance, og at mange allerede har  opdaget, at kvantefysikken kommer til at præge vores fremtid.

–Det er Niels Bohr, der står som kvantefysikkens fader, og i en række år var kvantefysikken et meget stort forskningsområde, ikke blot på Niels Bohr Instituttet men også andre steder i verden. Så kom der en række år, måske også som følge af atombomben og dens rædsler, hvor kvantefysikken blev nedtonet, men i forskningsmiljøerne har interessen for feltet været usvækket. Resultaterne og arbejdet med kvantefysikken er blot aldrig nået ud til den bredere offentlighed, vurderer Jan Egesborg. Men nye tider er på vej.

Svært for hackere

–I de senere år har man indset, at kvantefysikken får en kolossal indflydelse på vores fremtid. Fx vil vi indenfor en overskuelig årrække være udstyret med kvantecomputere, som arbejder på en helt anden måde end de computere, vi kender i dag. Vi vil også få kvantekryptering, som vil gøre det nærmest umuligt for hackere at operere. Også af den grund er kvantefysikken i dag et af de hotteste forskningsområder overhovedet, lyder det fra Jan Egesborg i den mørke stue på Fanø.

”Finn Foton og kvantefysikken” er udgivet af Dome of Visions,

 

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: JAN EGESBORG

 


 

Kvantefysik er en gren af fysikken, som beskæftiger sig med stofs egenskaber på atomart niveau og mindre (subatomar)  skala. Ud over sin anvendelse inden for fysik og kemi har kvantefysikken også haft stor betydning for filosofiske emner.

 


Finn Foton og kvantefysikken

Copyright © 2017 Jan Egesborg, Johannes Töws, Pia Bertelsen.
Grafisk tilrettelæggelse: Johannes Töws og NXT.
Udgivet af Dome of Visions.
Trykt 2017 hos Grafisk Trykcenter A/S
1.udgave, 1. oplag
ISBN: 978-87-998277-4-9