Dome of Visions på tur til Building Green i Aarhus

Stand nummer fem på Building Green i Centralværkstedet i Aarhus tilhørte Go Green With Aarhus og dermed Klimasekretariatet i Aarhus Kommune, og Dome of Visions var inviteret indenfor på standen 29. og 30. marts 2017.

–Vi bruger Building Green til at vise de besøgende, hvad klimaindsatsen i vores kommune i grunden består af, siger projektleder Thomas Mikkelsen fra Klimasekretariatet.

–Vi viser både den overordnede strategi og konkrete projekter frem. Det kan være på områder som transport, bygninger og energi, og vi gør en del ud af at komme ned i detaljerne, så alle kan se, hvad vi arbejder med. Vi opererer med en såkaldt platformstanke, og det betyder, at vi gerne vil facilitere, at folk mødes, så det ikke blot er Aarhus Kommune eller Klimasekretariatet, der skal ud og drive de enkelte projekter. Vi skaber platforme, hvor der fx er klimapartnere og entreprenører med. Vi håber så på, at partnerne kan drive en proces fra A til B, så det ikke altid er os, der har førertrøjen på, siger Thomas Mikkelsen.

IMG_0172

IMG_2569

Grøn fjernvarme
Som eksempler på processer, der er lykkedes, nævner han, at ambitionen om at Aarhus i 2030 skal være CO2-neutral har ført til, at der er kommet grøn fjernvarme til kommunen (halm og træflis bruges som energikilde), skolerne energirenoveres i stor stil, og affaldssorteringen er mere end godt i gang.

–Hvis vi skal nå 2030-målsætningen skal vi ha´ både borgerne og virksomhederne med. Kommunen alene kan kun påvirke en fjerdedel af regnestykket, så de forskellige aktører i samfundet skal i spil, og som det ser ud nu, har vi ikke konkrete håndtag, vi kan skrue på, hvis vi ønsker at ændre adfærden hos borgere og virksomheder. Derfor skal vi hele tiden informere og motivere, og det er i det lys, du skal se vores deltagelse på Building Green, pointerer Thomas Mikkelsen.

IMG_0177

IMG_2625

Arkitektens tanker
Dome of Visions arkitekt, Kristoffer Tejlgaard, udstillede på stand nummer fem raffinerede detaljer fra det forberedende arbejde med at konstruere domen, og han opfattede gæsterne på Building Green som nysgerrige på både arkitekturen og domens bæredygtige profil.

–Aarhus Kommune ejer jo Dome of Visions, og da Klimasekretariatet er meget fokuseret på netop bæredygtighed, er det vel meget naturligt, at domen viser flaget på Building Green sammen med Go Green With Aarhus og Klimasekretariatet. Men man skal være opmærksom på, at Building Green er en messe  og ikke en kuratering af, hvem der har de mest bæredygtige løsninger og materialer. Vi er med andre ord på en salgsmesse, hvor du køber dig til en stand. Derfor er det virksomheder og institutioner med økonomien i orden, der udstiller på Building Green. De, der arbejder med de mest grønne produkter overhovedet, er stort set ikke med på Building Green.

Men hvis messen trods alt ønsker at inspirere til at bygge mere grønt, er det nok meget passende, at Dome of Visions er til stede, siger Kristoffer Tejlgaard.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN