Dome of Visions: Nu også for studerende

 

Dome of Visions lægger 11. april lokaler til DM-finalen i Global Management Challenge (GMC) – verdens største såkaldte case competition for lederaspiranter.

I Danmark deltager ca. 900 studerende, og for at understrege konkurrencens spændvidde har NCC, domens bygherre, valgt at invitere GMC ind i domen.

– Dome of Visions afspejler på mange fronter den fremtid, som også de studerende kommer til at virke i. Derfor er det naturligt for NCC at byde de studerende velkommen i domen, siger Martin Manthorpe, direktør for Strategi & Forretningsudvikling, Marked & Kunder i NCC.

 

artikel-gmc2

 

Mælkebøtter

Viggo Hinrichsen er fundraiser for Global Management Challenge i Danmark, og han bruger store ord, når han skal beskrive konstellationen GMC/Dome of Visions:

– Domen placerer sig i en af byens sprækker, hvor der nu er sat et frø, der som mælkebøtten kan trænge igennem asfalten. Domen er et forårstegn, som bebuder forandring, hvor der er plads til at så ideer, der kan trænge igennem det bestående og stille nye spørgsmål, som han udtrykker det.

Hele forløbet i GMC er baseret på en computersimuleret virksomhed, hvor studerende danner lederteams, der skal skabe succesfulde virksomheder. Formålet med GMC er at anspore til refleksion i en ledelse, der er under konstant pres for at levere resultater, og eftersom konkurrencen finder sted i 40 lande overalt i verden, tager konkurrencen hånd om – blandt andet – det globale.

 

artikel-gmc6
Fysisk manifestation

– Simulatoren giver deltagerne mulighed for at fejle – igen og igen. Det giver plads til refleksion, og man tager ved lære af konsekvensen af ens beslutninger. Buckminster Fuller, dome-konstruktionens arkitekt, sagde humoristisk: “Human beings always do the most intelligent thing…after they’ve tried every stupid alternative, and none of them have worked.” Simulatoren i Global Management Challenge giver netop deltagerne mulighed for denne feedback læring, konstaterer Viggo Hinrichsen.

Han ser det som et perfekt match, at GMC-finalen kan gøre brug af faciliteterne i Dome of Visions.

– Verden forandrer sig, og næsten alle brancher må orientere sig i en ny verden – også NCC. Men hvem forestår denne forandring? Det gør mennesker, der skal turde at påvirke fremtiden og aktivt tage del i denne proces. En del af disse mennesker deltager i Global Management Challenge, og NCC har med Dome of Visions skabt en fysisk manifestation, der viser viljen til at turde. Jeg ser domen som en arena, hvor aktører mødes og tør gå forrest i en forandringsproces, der kommer til at forme vores samfund, siger Viggo Hinrichsen.

 

artikel-gmc5

 

Domens symbolik

– Dome of Visions har en indbygget symbolik, der skaber en frihed for aktører til at stille nye spørgsmål om fremtidens løsningsmuligheder. På godt og ondt er de studerende, der deltager i GMC med til at forme fremtidens løsninger, fordi mange af dem kommer til at udgøre en del af den kommende generation af ledere. Konstruktionen i hele GMC kan lære de kommende lederaspiranter noget om ledelse alene i kraft af den fysiske form og de attributter, som opfinder, arkitekt og fremtidsforsker Richard Buckminster Fuller lod patentere, og som domen på Krøyers Plads afspejler. Du kan sige, at en dome er en livsfilosofi, understreger Viggo Hinrichsen.

 

artikel-gmc1

 

Magtfrit rum

– Domen er rund og danner et magtfrit rum. Der er ikke nogen, som sidder for bordenden. Den runde form gør også, at det er svært at skjule sig. Alle er inkluderet – alle kan blive hørt, og domen er gennemsigtig. Denne gennemsigtighed eller transparens er en stærk metafor for, hvordan god ledelse bør være. Når du står i centrum af domen, kan du kigge ud og se horisonten. En leder bør være fremsynet og undertiden se, hvad der tegner sig i horisonten. Samtidig giver domens gennemsigtighed også mulighed for at se ind. Alle kan følge med i, hvad der sker. Det er fortællingen om, at god ledelse bør være åben og synlig – også for omverden, som Viggo Hinrichsen udtrykker det.

 

artikel-gmc3

 

Ståstedet

– Du kan orientere dig hele vejen rundt. Hemmeligheden bag en god orientering er netop at finde sit rette ståsted. Et sted hvor man stopper op for at re-kapitalisere og reflektere – og hvor der er godt udsyn. Det er jo ikke umiddelbart nemt at være studerende i dag. Du er fordybet i din dagligdag med opgaver og udfordringer samtidig med, at du bekymrer dig om fremtiden. Er der fx et job til mig? I sådan en tid kan det være svært også at tænke på de store udfordringer, vi som mennesker står midt i. Fx klimaforandringer, ressourcemangel og i det hele taget at finde løsninger, der skaber balance og bæredygtighed. Og hvordan passer netop din (kommende) virksomhed ind i det billede af fremtiden, spørger Viggo Hinrichsen.

Han forventer, at GMC og Dome of Visions kan forløse noget af det potentiale, der er hos de studerende, og han hæfter sig ved, at Martin Manthorpe fra NCC netop har understreget, at Dome of Visions er tænkt som en bålplads i en storby.

 

artikel-gmc4

 

Vibrerende liv

– Et sted, der skaber et vibrerende liv i byens mellemrum, mellem det bevidste og det ubevidste, mellem drøm og virkelighed, mellem dig og mig, og til DM-finalen 11. april vil vi skabe dette møde i storbyens bålplads. Her skal generationer mødes. Vi inviterer en række ledere, pragmatikere, forskere, politikere og andre aktører til at mødes med næste generation af mulige ledere, der har viljen og modet til at forme fremtiden. Vi samles om bålet for at udnævne vinderne i DM og sende dem godt af sted på deres videre rejse til VM, der om kort tid finder sted i Bukarest. Vi mødes også for at skabe dialog mellem de unges drømme og de erfarnes virkelighed, siger Viggo Hinrichsen.

– Det er min overbevisning, at kombinationen af det fysiske rum og visionen om domen skaber en fornyet inspiration hos de studerende, der deltager i Global Management Challenge. Der ligger en smuk tanke i den tilgang, NCC har haft til dette projekt. At byggeriet skal vise nytænkning ved ikke kun at visualisere og simulere domen med computerkraft, men ved rent faktisk at bygge det i virkeligheden. Ved at omsætte ord til handling, slutter Viggo Hinrichsen.

 

TEKST: SØREN EGERT

FOTO: PAUL NYBO ANDERSEN