Dome of Visions bygger bro til Folkemødet på Bornholm

Mod nye horisonter.

Allerede Grundlovsdag kan du få en forsmag på det bornholmske folkemøde – midt I København

Domekobenhavn2_b 

Da Dome of Visions i februar 2013 etablerede sig som et af hovedstadens mest markante mødesteder for byggefolk, kunstnere, politikere, ildsjæle, nørder og andre med noget på hjertet, var der skabt et fundament, som måned for måned har vist sig stærkere og stærkere.

Og i sommeren 2015 træder Dome of Visions ind på den største og mest besøgte politiske scene, Danmark pt. råder over: Folkemødet i Allinge på Bornholm.

Dome of Visions inviterer nemlig til debat under titlen Domekrati – det parallelle folkemøde. Denne debat er én i en række af såkaldte Dome-debates, som Dome of Visions afvikler.

Møder og demokrati
I anledning af Folkemødet kommer de demokratiske møder til debat, når Clement Kjersgaard spørger et til lejligheden sammensat panel: “Hvad betyder mødet for fremtidens demokrati?”

Panelet, som Clement Kjersgaard skal forsøge at få til at svare på disse spørgsmål, er Astrid Haug, der bl.a. er kendt fra TV2 News, hvor hun kommenterer politkernes brug af sociale medier, Khaterah Parwani, aktiv debattør i både gamle og nye medier, og folketingsmedlem Yildiz Akdogan (S).

Studerende og enlig mor
De spørgsmål, der skal debatteres i Dome of Visions, er, om det fysiske møde er specielt demokratisk? For hvad med dem, som ikke har mulighed for at møde op? Det er den enlige mor, der må blive hjemme fra generalforsamlingen i boligforeningen, og det er den studerende, der skal til eksamen og derfor ikke kan tage til Folkemødet og give sit besyv med.

I år er det ikke kun folkemødedeltagerne i Allinge, der får mulighed for at være med, når debatten går løs. København byder sig til. 

DoV-JonathanGrevsen-20062014LR-21

Domen som satellit
Under Folkemødet 2015 bliver NCC’s Dome of Visions i København en satellit for debatterne i BL’s (BL – Danmarks Almene Boliger) dome i Allinge. De to domer skal nemlig tale sammen i forbindelse med årets folkemødedebatter ved hjælp af live streaming. Spørgsmålet er nemlig også, om der i den aktuelle digitale virkelighed er opstået nye muligheder for dialog – også på distancen – som har betydning for demokratiets udfoldelse? Gør de nye digitale medier i virkeligheden hver dag til et folkemøde?

Domekratisering af Folkemødet
Dome of Visions har i samarbejde med NCC, BL og Det Kongelige Bibliotek arrangeret workshops for studerende, der inden årets tre Clement Talks i BL’s dome på Bornholm arbejder med de spørgsmål, som skal debatteres på klippeøen. For hver dag vil der være et emne, som vil blive diskuteret af de studerende i Dome of Visions. På baggrund af denne workshop vil en repræsentant for de studerende i domen i København deltage via videolink som den fjerde paneldeltager. Herefter streames Clement talken, så debatten også kan ses i Dome of Visions i København.

NCC er begejstret
-For os i NCC betyder det meget, at have en tæt relation til studerende i bred forstand. Fx afviklede vi først på året et meget velbesøgt Vinterakademi i Dome of Visions, hvor studerende fra vidt forskellige retninger prøvede kræfter med byplanlægning, politik, arkitektur, bæredygtighed og økonomi. Så når vi aktivt bruger Dome of Visions til både Domekrati og Folkemødet 2015 møder vi de studerende på en utraditionel og meget inspirerende måde, siger Martin Manthorpe, der er direktør for Strategi og Forretningsudvikling i NCC.

DoV-JonathanGrevsen-MTM-4

Nyt stærkt og selvstændigt spor
Der er med andre ord tale om en ny vigtig indholdsdimension til det i forvejen ganske stærke og meget varierede program, der præger domens indholdsprofil. Kurator i Dome of Visions, Gry Worre Hallberg, forventer, at en opprioriteret debatdimension tilfører endnu mere liv til kuplen på Søren Kierkegaards Plads.

-Tag fx det begreb, vi selv har indført: domekrati. Det udspringer af vores nuværende samarbejde med BL og Det Kongelige Bibliotek omkring det parallelle folkemøde, vi faciliterer simultant med Folkemødet på Bornholm i juni. Det dækker over relationen mellem de to domer og den erfaring, vi har med domen som et alternativt møderum, en tredje platform at mødes på, et rum for erfaringsudveksling på nye præmisser og det fysiske møde. På det parallelle folkemøde spørger vi bl.a. ”Hvad betyder det fysiske møde for demokratiet?”. Du kan kalde det D-trilogien. Nemlig Demokrati, Dome og Digitalisering. For mere og mere af demokratiet digitaliseres og åbner og demokratiserer på den måde møderummet i kraft af det virtuelle rums uendelighed. På den anden side: Opnår man det samme her som ved det fysiske møde? Men det fysiske møde rummer også en eksklusivitet, da det kun kan rumme et vist antal mennesker på grund af mødepladsens fysiske begrænsninger. Der er simpelthen kun plads til x antal deltagere i et bestemt rum – eller på en bestemt ø. På den måde er det parallelle folkemøde, vi faciliterer, også en art demokratisering af demokratiet, siger Gry Worre Hallberg og tilføjer, at Dome of Visions samtidig har vokset sig til en art bevægelse, og at nye domer knopskyder.

-Dialogen med en dome som den på Bornholm er også derfor af stor værdi for os, siger hun.

Cocreation
-Samarbejdstanken er et vigtigt DNA i hele vores arbejde med Dome of Visions og i den måde, vi fra starten har faciliteret indhold på. Vi udgør et rum, hvor alle kan komme med bud på indhold og med deling af en vision for en bæredygtig fremtid som fælles resonansrum. Dialogen og samarbejdet og det fælles resonansrum med andre partnere har også skabt og skaber til stadighed stor værdi. Når vi mødes dér, hvor vores agendaer også mødes, kan vi mere, end vi kan som enkelte enheder, og vi kan sammen begynde at bevæge os i en anden retning, fx i en mere bæredygtig eller demokratisk retning. Vi kalder jo Dome of Visions for et opdateret forsamlingshus, og BL er også meget optaget af kulturhusenes betydning i lokalområderne. Dér har vi en fælles flade i vores interesse for at kunne facilitere vibrerende liv og møder. Det Kongelige Bibliotek er også et kulturhus med en stor skare af studerende tilknyttet fx gennem Students Only. Hvad kan vi mødes om, og hvorfor og hvor fører det os hen? I Dome of Visions vil vi kontinuerligt lede efter det, man kan kalde et resonansrum og på den måde medfacilitere en bevægelse, som vi tror på er vigtig, lyder det fra Gry Worre Hallberg.

DoV-JonathanGrevsen-GWH-10LR

Demokrati Dome Digitalisering
-Konkret vil vi med det parallel folkemøde også sætte en gruppe af tværfaglige studerende sammen for at arbejde på spørgsmål under paraplyen af de tre D-er: Demokrati, Domer og Digitalisering. I domen på folkemødet på Bornholm arbejdes på lignende spørgsmål, som bl.a. vendes i et panel modereret af Clement Kjærgård. Deltagerne i Dome of Visions bliver den fjerde paneldeltager, og en (digitaliseret) streamning-forbindelse vil forbinde de to platforme. Vi har kick-off Grundlovsdag (5. Juni), hvor Clement vil facilitere paneldebat i Dome of Visions på Søren Kierkegaards Plads, fortæller Gry Worre Hallberg.

Hverdag og folkemøde
Som kurator i domen i København ser hun det nye folkemødeinitiativ som en mulighed for endnu tydeligere at vise verden, hvad Dome of Visions har at byde på – til hverdag og til folkemøde. 

-I Dome of Visions har vi manifesteret siden 2013. Vi har opereret ud fra en eksperimentel tilgang, hvor det er vigtigere at gøre og handle end at have alt regnet ud på forhånd. Vi har skabt i samarbejde og relation til de kontekster, vi har befundet os i, og vi har på den måde bl.a. været medskabere af en bevægelse mod en mere bæredygtig fremtid. Nu går vi ind i en fase, hvor det bliver vigtigt at få beskrevet og evt. udbredt det, vi gør, de potentialer, vi har fundet i vores arbejde, yderligere. Udover den forskning i pioner-projekter, vi er i gang med at initiere, er det vigtigt for os at udvide mulighederne i de samarbejder, vi oplever omkring Dome of Visions.

Sammen med andre kan vi plante frø og stimulere visionen om en mere bæredygtig og måske også mere demokratisk fremtid, slutter Gry Worre Hallberg.

 


PROGRAM:

Fredag den 5. juni, Kl. 16-17:00 Kick off  med Clement Kjersgaard i Dome of Visions
Hvad betyder mødet for fremtidens demokrati?
Mere om event: Facebook, www

Koncert: RADIANT ROOM

Fredag den 12. juni, kl. 9.30-12 [workshop] & 12:30-13:15 [livestreaming af debatten] Hvordan kan civilsamfundet bidrage til at håndtere sundhedsproblemer i boligområderne?
Mere om event: Facebook, www

Koncert: DANCING LIGHTS

Lørdag den 13. juni, kl. 9.30-12 [workshop] & 12:45-13:30 [livestreaming af debatten]
Hvordan skaber man tryghed i udsatte boligområder?

Mere om event: Facebook, www

Koncert: MSSNG LNKS – THE LAB

Søndag den 14. juni, kl. 9.30-12 [workshop] & 12:30-13:15 [livestreaming af debatten]
Hvad kan et fælleshus i udkantsområder?

Mere om event: Facebook, www

Koncert: BIOTIC SOUNDSCAPES

De tre dages workshop vil blive gennemført med Søren Houen Schmidt fra REKOMMANDERET som facilitator. Søren er selvstændig rådgiver, hvor han arbejder med at facilitere konkrete byudviklingsprojekter for og med mennesker. Søren er uddannet i sociologi og kommunikation, og har gennem de seneste ti år fået et stort kendskab til bl.a. almene boligområder; via projekter i fx Urbanplanen, Hedemarken i Albertslund og på Bellahøj. Derudover er Søren tilknyttet som rådgiver på en del af Realdanias kampagne “Det gode boligliv”, der handler om at udvikle og realisere projekter, der skaber værdi og sammenhæng til den omkringliggende by.

Læs mere:

Dome of Visions: Domekrati
Det Kongelige BIbliotek: Hvad betyder mødet for fremtidens demokrati? Clement Talks
BL: Årets Folkemøde starter allerede i København på Grundlovsdag
BL: PROGRAM I BL’S DOME


 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: JONATHAN KRONBORG GREVSEN / Dome of Visions