Detaljeret system af målere på vej til Dome of Visions

Fra den 11. november 2016

Lars Andersen er udviklingschef i NCC og har ansvaret for, at en lang, lang række intelligente målinger af domens indeklima bliver gennemført. Redskaberne: 40 sensorer, de fleste med en diamater på knap tre centimeter, placeret rundt omkring i bygningen.

dov-sso-opbygn28092016-202-1024w

–Noget meget konkret er, at vi sætter en sensor op ved hvert skrivebord. Sensoren måler temperatur, luftfugtighed og lux niveau på skrivebordet og det allermest simple: sidder der nogen ved skrivebordet?

Vi tæller også personer, der går ind og ud af domen, og det forsøger vi at sammenholde med målinger af CO2-indholdet, så vi bliver i stand til at vurdere indeklimaet på et kvalificeret grundlag, siger Lars Andersen.

Vigtige målinger

Et af udgangspunkterne for målingerne er, at Dome of Visions ser sig selv som et eksperiment i skala 1:1. Det betyder, at der populært sagt udvindes læring hver gang, domen åbner sine døre. For at fastholde og udbygge den viden, som hele tiden bliver forøget, er det vigtigt med målinger. Lars Andersen giver et eksempel.

–Vi har placeret en række sensorer lodret over hinanden, fordi vi ønsker at dokumentere , hvordan temperaturen ændrer sig, jo højere oppe i domen, du opholder dig, og de velkendte parametre, temperatur, luftfugtighed, CO2 og støj måler vi overalt i domen, så vi er reelt i stand til at tegne et troværdigt billede af indeklimaet.

dov_smartbuilding_sensorer-lr

Een samlet cloud platform

–I forhold til den gamle dome har vi denne gang valgt at samle informationerne fra sensorerne – også om vand- og strømforbrug – på en platform i skyen. På den måde kan man bruge de indsamlede data aktivt, og via et dashboard, som vi fodrer med dele af de indsamlede data, kan den interesserede dome-gæst følge med i, hvad der foregår. Jeg regner med, at vores målinger kan gøres tilgængelig i løbet af en måned eller to, og flere detaljer om det vil fremgå af denne hjemmeside, siger Lars Andersen.

dov-sso-opbygn28092016-193-1024w

Den dyre varme

Han fornemmer, at indeklima og styringen af det bliver et af de helt centrale omdrejningspunkter i moderne byggeri, og han ser målerindsatsen i domen som et led i den udvikling.

–Indeklima betyder mere og mere, og derfor er det afgørende, at målinger af fx temperatur i et kontorlandskab kan bruges til noget. Måske er temperaturen behagelig langs væggen – men der er alt for varmt ved de enkelte skriveborde. Så behovet for detaljerede målinger er stort. Du kan sige, vi har brug for intelligente tal, så vi med større vægt kan overbevise om, at det er bæredygtigt at tage mere tøj på indendørs om vinteren – fremfor blot at varme endnu mere op. Mange forventer, at man kan gå rundt i shorts og t-shirt i en ny bygning – uanset snestormen uden for. Måske skal man tænke over, at hvis du hæver indendørstemperaturen med to grader, så øger du din varmeudgift væsentligt. Også derfor er måling og visualisering af indeklimadata af stor betydning for brugernes bevidsthed om deres adfærd, vurderer han.

–I dagens nybyggeri bliver forskellige data først og fremmest brugt til at regulere på det generelle indeklima her og nu. Men meget sjældent gemmer og bearbejder man data. Så udgangspunktet for måleprojekterne i domen er, at vi skal ha mere fokus på at indsamle, lagre og analysere data for på denne måde at bruge data intelligent, forklarer Lars Andersen.

 

TEKST: SØREN EGERT
ILLUSTRATION: NCC
FOTO: STINE SKØTT OLESEN

One Comment

  1. Pingback: DoV-Visual-Indoor-Climate – Målinger i domen | Dome of Visions

Comments are closed.