Det tredje rum kan blive både klimaskærm og det nye mødested

Stort måleprojekt i Dome of Visions kortlægger rummets mange muligheder

 

Det tredje rum er hverken ude eller inde – det er midt imellem. Det kan fx være en overdækning, som spænder fra det ene hus til det andet. Det kan være et overdækket gårdrum, det kan være en påbygget ekstra klimaskærm, eller det kan være en total overdækning af en bygning eller flere. Under alle omstændigheder kan et tredje rum beskytte en facade mod kulde, blæst og regn og samtidigt skabe et nyt rum med mulighed for (sociale) aktiviteter. Måske kan man sammenligne det tredje rum med det velkendte fælleslokale?

det-tredie-rum-

Det tredje rum udgør altid en ekstra dimension ikke mindst i forhold til energiforbruget, og meget tyder på, at dette særlige rum kan vinde mere og mere indpas både i eksisterende byggeri og i nybyggeri.

Og ifølge projekteringsdirektør Gert Jespersen i NCC fylder den ældre boligmasse i dag så meget i relation til energiforbrug, at der er behov for afgørende nytænkning.

-Nybyggeriet er nede på et niveau, der gør, at vi må ha meget mere gang i at energirenovere de bygninger, vi allerede har. Regnestykker viser jo, at hvis vi bliver ved med at holde den lave nybygningstakt, så skal de bygninger, vi bruger i dag, blive stående i mindst 200 år. Og når vi nu véd, at 40 pct. af vores energiforbrug finder sted i vore bygninger, så er vi nødt til at gøre noget ved de eksisterende bygninger. Men vi skal også tænke nyt og anderledes med  fokus på, at vi ved en energirenovering ikke alene sikrer lavere energiforbrug men også andre kvaliteter. Og her ser jeg bedre indeklima, feedback til brugere, sociale kvaliteter ved det tredje rum, og længere levetid for bygninger, som afgørende elementer i værktøjskassen, siger Gert Jespersen.

Mangler viden
Det tredje rum kan ifølge Gert Jespersen være godt for miljøet, energiforbruget, vores sociale liv og i det hele taget for det, der ikke nødvendigvis må foregå indenfor.

-Men i grunden ved vi meget lidt om det tredje rum og dets muligheder, siger Gert Jespersen, der er en af initiativtagerne til et decideret måleprojekt i Dome of Visions. Her vil DTU sammen med virksomheden IC-meter og NCC registrere temperatur, luftfugtighed, CO2-indhold, lydniveau m.m., og det hele bliver registreret løbende og via bl.a. domens hjemmeside gjort tilgængeligt for interesserede.

-Vi ønsker at finde ud af, hvad der i grunden sker rent klimamæssigt i det tredje rum. Den måde, vi i dag energiberegner på, kan ikke håndtere det tredje rum. Vi mangler værktøjer og data. Derfor er vi nødt til at udvikle nogle metoder, så vi effektivt kan måle, hvad der sker i sådan et rum. Vi skal etablere nogle standarder, så vi konkret kan regne ud, hvad det tredje rum reelt giver af muligheder, når vi taler fx temperatur og luftfugtighed, og hvilken energireduktion, der opnås i den bygning, det bygges sammen med, siger Gert Jespersen.

Han understreger, at næsten enhver udgave af et tredje rum allerede i dag er i stand til at reducere varmetabet fra bygninger, simpelthen fordi solens indstråling sikrer en højere temperatur i det tredje rum end udenfor og dermed mindre varmetab fra bygningen. Omvendt vil bygningens varmetab opvarme det tredje rum, også når solen ikke har sin største kraft. Vi har mulighed for et behageligt klima i det tredje rum størstedelen af året, som Gert Jespersen udtrykker det.

-Men balancen mellem hvor meget, der kan spares i bygningen, og hvor stor en del af året, klimaet i det tredje rum er behageligt, savner vi viden om, tilføjer han.

 

Flere parametre

-De målinger, vi nu går i gang med, fokuserer på indeklima. I dag kan vi enklere måle på langt flere parametre, end vi kunne tidligere. Vi kan online og løbende måle forskellige forhold inde i det tredje rum og konstant sammenholde det med forholdene udenfor. På den måde bliver vi i stand til mere kvalificeret at sige, hvilke faktorer, der skal være opfyldt, hvis vi ønsker bestemte anvendelsesmuligheder for det tredje rum, påpeger Gert Jespersen.

 

Flere aspekter?

Han understreger, at målinger isoleret set har begrænset værdi.

-Du er hele tiden nødt til at sætte målingerne ind i en sammenhæng, en model. Hvordan tror du, forholdene spiller ind. Hvilken rolle spiller solen helt præcist? Hvordan påvirker mange mennesker i det tredje rum indeklimaet? Og planterne? Jeg håber, vi sammen med DTU får opstillet en model, og på længere sigt kan vi så finde ud af, om modellen er retvisende, eller om der skal drages flere aspekter ind, konstaterer Gert Jespersen.

 

Lydmuren

-Hvis vi lykkes med både model og målinger, får vi nedbrudt den lydmur, der i overført betydning findes omkring energirenovering i Danmark. Der sker alt for lidt på den front i forhold til de behov, vi har. Vi skal ha synliggjort, at det tredje rum tilfører kvaliteter, som beboere og virksomheder vil betale for, når de energirenoverer. Du får muligheden for et bedre indeklima, og via rummet skaber du også muligheder for et mere perspektivrigt socialt liv. Dét budskab er vigtigt, understreger Gert Jespersen.

 

Nyt marked

-Måske kan vi i NCC bruge hele spørgsmålet om det tredje rum til at løbe et nyt marked i gang. Vi kan muligvis få hul på det, jeg vil kalde energirenoveringsboblen. I øjeblikket er det nemlig sådan, at det stort set kun er i de sociale boligbyggerier, man for alvor gør noget ud af at energirenovere. Samfundsmæssigt kommer vi under alle omstændigheder til at energirenovere på et eller andet tidspunkt. Ketchuppen skal ud af flasken, hvis vi som samfund skal nå de energimål, der er sat, slutter Gert Jespersen.

 

New study

Experimental and theoretical study of indoor environment and energy use in houses with a second “skin” and semi-outdoor space.

The DTU solar decathlon house (SDE2014), EMBRACE, is covered by a second skin that also provides a covered outdoor space. NCC has as a demo project built “Dome of Visions” which also is a house with a second skin and covered outdoor space. These types of constructions with a weather shield will result in less strict requirements to the exterior surfaces of a house and provide a space around the house with a different climate than outside.

We need to look closer at how we can simulate the environment in such houses and between the house and the second skin. Furthermore what are the advantages/disadvantages in relation to use of natural ventilation and overheating during summertime?

During 2014 some basic measurements of temperatures etc. are made in “Dome of Visions”. These measurements can be analyzed and used to validate a dynamic computer simulation. The SDE2014 house can also be used to take measurements and validate computer simulations. Measurements in this house will start during the winter 2014 and last for 12 months.

Related to SDE2014 and a possible cooperation with NCC a student project to work with the topic related to buildings covered with a “second skin” can be established.

This would fit very well for a combination of special a project followed by a master thesis.

The project can be a three step project:

  1. 5p special project for one or two students
  2. Master project for one or two students
  3. PhD. Project

Contact Bjarne W. Olesen, bwo@byg.dtu.dk

 

TEKST: SØREN EGERT
ILLUSTRATION: STINE SKØTT OLESEN / NXT