Den gode, gamle dome får nyt liv i Taastrup

Den gode, gamle dome får nyt liv i Taastrup som både tænketank og videncenter

Hanne Danielsen er direktør for bo-, arbejds- og uddannelsesstedet Grennessminde, der som socialøkonomisk virksomhed spiller en vigtig rolle for en række københavnske vestegnskommuner, ikke mindst når det gælder om at give relevante tilbud til unge (16-30 år) med særlige behov.

Hun har noget, hun gerne vil fortælle, så derfor byder hun mig på en kop kaffe i den café, der er indrettet i et af stedets drivhuse, og brødet til kaffen kommer fra Grennessmindes eget bageri, som er bemandet med nogle af stedets unge brugere.

Et fantastisk rum

Over kaffen fortæller Hanne Danielsen med særdeles stor begejstring historien om domen, som Grennessminde netop har købt af entreprenørvirksomheden NCC. Der er tale om den dome (Dome 1.0), som under navnet Dome of Visions i knap to år frem til 2016 stod på Søren Kierkegaards Plads ved siden af Det Kongelige Bibliotek i København.

–Da domen stod dér, kørte jeg forbi bygningen mange gange, og når jeg så på bygningen, har jeg sagt tak, fordi der er folk og virksomheder, der stabler sådan noget på benene. Noget der er så smukt at se på, siger Hanne Danielsen, som adskillige gange besøgte domen i København.

–Oplevelsen, du får, når du opholder dig i rummet gør, at du næsten automatisk tænker andre tanker, end du ellers ville gøre. Rummet kan med andre ord noget i sig selv, fortæller hun og tager hul på den historie, hun mener domen kommer til at indskrive sig i på Grennessminde.

 Nyt kraftcenter

–Vi har længe tænkt på at skabe et egentligt kraftcenter for socialøkonomi, og da der så viste sig en mulighed for at købe domen, gik meget op i en højere enhed. Hempel Fonden har således støttet driften af kraftcenteret med en treårig  bevilling. Med domen ønsker vi at skabe et væksthus og et videncenter i samarbejde med andre socialøkonomiske virksomheder, forskellige kommuner og erhvervslivet. I forvejen har vi fx partnerskaber med IKEA, Dansk Retursystem, Albertslund Kommune, Taastrup Kommune, Greve Kommune og andre. Også med Københavns Kommune er der et godt samarbejde i dag. Du kan sige, vi er et vestegnssamarbejde, og det vil vi gerne udbygge, fortæller Hanne Danielsen.

 

Flere dagsordener

Brugerne af Grennessminde er i forvejen aktive på mange fronter i den socialøkonomiske virksomhed. Og sådan vil det fortsætte, og mere vil komme til, vurderer Hanne Danielsen.

–De unge, som er aktive i vores gartneri, skal efter planen også lave mad, som serveres i domen, og det er også tanken, at de unge servicerer de folk, der vælger at holde store eller små møder og konferencer i bygningen.

Jeg ser for mig et forsamlingshus, et mødested, et konferencelokale, og hvad der ellers kan komme på tale. Kunne vi få sat arrangementer om  bæredygtighed på dagsordenen i vores dome, ville det jo passe fint med det, vi i øvrigt arbejder med på Grennessminde. Fx er der jo meget, der ser bæredygtigt ud. Men er det nu også det i virkeligheden? Måske kunne vi etablere en tænketank, som kunne komme med nye bud og tanker til både politikere og erhvervsliv, siger Hanne Danielsen.

 

Måske stordrift

–På det socialøkonomiske område fylder vi mere og mere, og vi kan se rundt omkring, at en række projekter, som vi gerne ville gøre mere ved, ikke kan løbe rundt. Måske kunne man opnå nogle stordriftsfordele, hvis sådanne projekter kom ind under vores paraply. Dybest set har vi mange af de samme visioner. Fx arbejder vi jo meget bevidst med, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet en gang imellem også er noget andet end unge med særlige behov. Jeg tror, domen bliver et meget synligt symbol på det, vi foretager os, og kan bygningen også løfte vestegnen på andre områder, fx arkitektur, er vi jo kommet langt.

En lille tak…

Hanne Danielsen ser ud til at føle sig godt tilpas i sin sorte kedeldragt og solide støvler, og hun runder mit besøg i caféen på Grennesminde af med at sige, at hun gerne vil sende en lille tak af sted.

–Borgmester Michael Ziegler (K) har været en god støtte, og Martin Manthorpe fra NCC (domens bygherre) har de visioner, der gør, at domen fra Søren Kierkegaards Plads nu lever videre på den københavnske vestegn. Godt set af dem begge, vurderer Hanne Danielsen.

Hvornår åbner domen i Taastrup? Følg med på www.grennessminde.dk
Domen i Grennessminde opføres i samarbejde med det københavnske byggefirma Logik og Co.
Domen er tegnet af Benny Jepsen og Kristoffer Tejlgaard, og er den første dome i Dome of Visions-familien.
Du kan læse mere om arkitekturen her

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN