Deltag i debatten om højhuse i Aarhus

Mandag 21. august fra klokken 19.30 til 21.30 kommer den aktuelle højhuspolitik i Aarhus under lup via et bredt sammensat program, som forsøger at inddrage så mange aspekter af højhuse i byen som muligt.

Nøgleordet er debat.

vinterakademi tirsdag _DSC7697

Aftenen begynder med, at rådmand Kristian Würtz (A) gennemgår de overordnede politiske visioner fra planstrategien for så vidt angår højhuse.

Herefter vil planchef i Aarhus Kommune, Anne Schmidt Andersen, orientere om de rent planfaglige tiltag i højhuspolitikken og de krav, der stilles.

Præsentationerne bliver så fulgt op af fire forskellige debatfora, hvor du kan høre nærmere om udvalgte emner og tage del i diskussionerne.

De fire udvalgte vinkler er:
Borgervinklen ved Paul Natorp fra Sager der Samler.
Erhvervsvinklen ved Martin Busk fra Bricks
Kommunevinklen ved Mathias Brovall, projektleder, Aarhus Kommune og
Byvinklen, om det gode liv i byen, ved stadsarkitekt Stephen Willacy.

Læs mere om debatten.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: HELLE ARENSBAK