Cirkulær økonomi til debat i Dome of Visions

Onsdag 8. april 2015 inviterer formanden for Folketingets Miljøudvalg, den radikale Lone Loklindt sammen med NCC og Dansk Byggeri til konference om cirkulær økonomi.

Hvordan tegner og indretter vi vores bygninger, hvordan bruger vi dem – og til sidst: hvordan kan vi genanvende så mange af materialerne som muligt?

Nøgleordene er således bæredygtighed, ressourceeffektivitet og genanvendelse.

dome-debatLR

PROGRAM

13:00
Velkomst og præsentation af Dome of Visions v. direktør Martin Manthorpe, NCC

13:20
Arkitektur og bæredygtighed – filantropi eller “big business”? v/ Poul Schülein, Arkitema

13:50
Genbrug af materialer: Mursten og plast – affald eller produkt?
Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten og Henning Østergaard Jørgensen, Murersektionen under Dansk Byggeri, Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen APS og Erik Kanding, Kanding Company

14:50
Forfriskning

15:10
Politisk debat – er cirkulær økonomi spørgsmålet eller svaret?
Lone Loklint, Det Radikale Venstre, Mette Reissmann, Socialdemokraterne og Pia Adelsteen, Dansk Folkeparti

16:00
Er cirkulær økonomi løsningen på en ressouceknap fremtid?
v/ Pelle Guldborg Hansen, adjunkt ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på Roskilde Universitet

16:40
Forfriskning og netværk

Ordstyrer på dagen er Dansk Byggeris erhvervspolitiske chef Torben Liborius.

_______________

TILMELDING SENEST DEN 1. APRIL TIL bra@danskbyggeri.dk