Borgermøde om Aarhus Ø fyldte domen til sidste plads

 

Aarhus Kommunes borgermøde om den nye bydel på havnen – og især Lokalplan 1035 SHIP gjorde det lysende klart, at Aarhus Ø helt overordnet er et emne, der deler vandene: for eller imod.

Emnet egner sig derfor til debat, og den fandt sted i Dome of Visions mandag 16. januar 2017. Aarhus Kommune fik således på markant vis endnu en gang gjort brug af sin nyerhvervede bygning på Pier 2 – fremtidens debatforum for bl.a. byudvikling, arkitektur, planlægning, trafik og meget andet.

IMG_1897

Stort behov
Christian Tegllund er kommunikationsmedarbejder i Center for Byudvikling og Mobilitet i Aarhus Kommune, og han fortæller, at kommunen har et stort behov for, som han siger, spændende rum, der kan tilbyde lidt mere end det, en gymnastiksal kan.

–Domen er jo født som en bygning, der er åben for alle, som har en mening med det, de foretager sig, så et debatarrangement om Aarhus Ø kan vel dårligt finde en bedre venue, siger Christian Tegllund.

–Jo mere kendt, domen bliver både blandt kommunens egne folk og blandt byens borgere, jo stærkere kommer domen til at stå, og i selve Kulturhovedstadsåret bliver der i den grad brug for Dome of Visions, tilføjer han.

Kom i gang
Center for Byudvikling og Mobilitet har et stort ønske om at komme i dialog med borgerne, fx når nye lokalplaner skal diskuteres, og en midlertidig bygning som domen er efter Christian Tegllunds opfattelse som skabt til den type møder og debatter.

–Domen står på Pier 2 frem til foråret 2018. Vi skal lære at bruge den, og vi skal hurtigt i gang med at bruge den, for bygningen er et bevis på, at vi bor i en levende by, der hele tiden udvikler sig, tilføjer han.

IMG_1916

Bredt panel
På borgermødet om Aarhus Ø deltog et panel bestående af rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S), stadsarkitekt Stephen Willacy, chef for Center for Byudvikling og Mobilitet, Luise Rydahl, teamleder Helle Svantemann, Center for Byens Anvendelse og Thomas Østergaard, formand for ejerforeningen i Z-huset på Aarhus Ø.

IMG_1920

Byen vokser
Borgermødet om Aarhus Ø i Dome of Visions skød således 2017 i gang – et år, der for domens vedkommende bliver præget af et meget stort antal vidt forskellige arrangementer, som for en dels vedkommende vil supplere meget af det, Kulturhovedstadsåret bringer med sig.

Rådmand Kristian Würtz (S) siger, at domen udstyrer aarhusianerne med et inspirerende og anderledes sted at mødes – og det er et faktum, som kommunen vil udnytte.

-Aarhus er en by i rivende udvikling, mange ønsker at flytte til byen, og virksomhederne har planer om at vokse – i Aarhus. Derfor ændrer byen sig i disse år. Den bliver større og tættere, og det stiller nye krav til, hvad vi som by skal kunne. Vores ambition er at skabe en bæredygtig by. Tidshorisonten er 15-20 år. Og der findes ingen nemme løsninger, derfor skal vi ha debatter om, hvordan vi kan indfri ambitionerne, og Dome of Visions egner sig fortrinligt til de debatter, mener Kristian Würtz.

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: LUNA SIGNE HØRDUM NIELSEN