Beton bestemmer over træ – kan det være anderledes?

dov-06-LR

Enhver kan se, at træ spiller en meget afgørende rolle i Dome of Visions. Tæller du efter, opdager du, at det, vi kalder domens gitterværk, er bygget af træ. Helt præcist består gitterværket af 250 såkaldte kerto reglar. Og for den ene af domens arkitekter, Kristoffer Tejlgaard (den anden er Benny Jepsen) bliver bæredygtigt træ et meget vigtigt materiale i fremtidigt byggeri.

-Det slår mig, at så mange er enige om, at mere træ i byggeriet er nødvendigt, siger han, og kender man Kristoffer ret, mener han nok, at de gode viljer omkring træ står i kø, men der sker alt for lidt på området. Hans tilgang til træ bunder i et årelangt og målrettet arbejde på at bringe mere bæredygtighed ind i byggeriet.

Gode argumenter for træ

-I det øjeblik vi kigger på indlejret energi og gennemfører en såkaldt livscyklusanalyse (LCA) på træ, står det jo klart, at træ har egenskaber, som ingen andre materialer har, og begynder man frivilligt eller via lovgivningen at deklarere, hvor meget energi, der må være indlejret i en bygning, så vil argumenterne – også de økonomiske – for at bruge træ være meget tydelige, vurderer Kristoffer Tejlgaard.

-Træindustrien bekræfter hele tiden, at teknologien i forhold til at bruge mere træ er på plads. Men til daglig arbejder man i byggebranchen med et ret fastlåst katalog af løsningsmuligheder, når et hus skal bygges. I dag findes der rent faktisk træmoduler, som kan erstatte betonelementer, det såkaldte CLT (Cross Laminated Timber), som er krydslimede elementer af massivt træ, siger han.

dov-meeto-worre-2-LR

Vedligehold

-Når vi taler om at bygge i træ, kommer der ofte spørgsmål om vedligeholdelse. Men den teknologiske udvikling gør, at træ på flere og flere områder kan erstatte de traditionelle betonløsninger. Det betyder fx, at træ kan bruges på facader og i gulve i stedet for beton. Ifølge Kristoffer Tejlgaard er der en næsten historisk begrundet berøringsangst i byggebranchen i forhold til det at bruge mere træ i nybyggeri.

-I flere hundrede år har vi haft en angst for at bygge i træ, fordi træ kan brænde, og de store brande, der har hærget København, har i den grad påvirket vores lyst til at bygge i træ. Aktuelt kan man heldigvis mærke, at forskellige myndigheder begynder at bløde op i forhold til det at bygge i træ.

Stille og roligt udvikler der sig en ny lovgivning på området, lyder det fra en næsten optimistisk arkitekt og dome-bygger.

dov-jonathan-grevsen-fromabove1-lr-LR

Kompetencerne

-At bygge i træ kræver særlige kompetencer, og dem råder vi ikke i tilstrækkeligt omfang over i dag. Meget få magter fx at bygge i CLT, men også kompetencerne fra dengang, meget blev bygget i træ, er væk. Så entreprenørerne skal i virkeligheden til at lære at bruge træ igen. Håndværkere skal efteruddannes. Og arkitekterne skal lære at tænke træ, at tegne træ, så at sige. Heldigvis er der i min generation af arkitekter stor lyst til at arbejde i træ, og jeg synes, man kan tale om en genfødt interesse for materialet i stort set hele arkitektstanden. Det springende punkt er som altid økonomien. Hvis vi skal videre med træ, skal økonomien i nybyggeri generelt gentænkes, vurderer Kristoffer Tejlgaard og remser en række jordnære argumenter for øget brug af træ op.

dov-27-LR

Indeklima og æstetik

-Den CO2, der er indlejret i materialet, betyder jo, at du kan bygge huse, som er CO2-negative, og det er jo simpelthen en usammenlignelig egenskab. Det samme gælder det indeklima, der opstår i et træhus. Og æstetikken får sit. Fx det, at et træhus patinerer, giver jo en ekstra dimension til din bolig.

Så er der de helt logiske fordele ved at bruge træ i stedet for beton. Træ vejer meget mindre end beton, transporterne bliver mere overskuelige, byggepladserne bliver renere og støjen reduceres. Og affaldsmaterialet fra en byggeplads, der bruger træ, kan jo indgå i nye kredsløb, anfører han.

thunderdome-7-LR

Ny arkitektur

-Træ kan efter min mening åbne for en helt ny form for arkitektur. Vi har alle dage haft de store –ismer i arkitekturen, typisk affødt af den teknologiske udvikling, der fandt sted. Teknologien har med andre ord præget den retning, vores byggerier er gået i. Og med træ kan vi komme til at bygge på helt nye måder. Ny arkitektur simpelthen. Rent visuelt kommer vi til at se byggerier, vi aldrig har set før. Træ kan klare meget store spænd og med meget lette materialer. Derfor kan vi benytte arkitektoniske greb, der aldrig tidligere er set, siger Kristoffer Tejlgaard.

Normer og standarder

Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling i NCC, deltog fornylig i en stort anlagt konference i Aalborg om netop brugen af (mere) træ i byggeriet. I sit daglige virke i NCC har han en del af sin opmærksomhed rettet mod bæredygtige (træ)løsninger i byggeriet, og som initiativtager til Dome of Visions i København kender han til de muligheder og begrænsninger, der gælder, når vi taler bæredygtigt træ som byggemateriale.

-I Danmark er meget byggeri styret af normer og standarder, ikke mindst i forhold til brandrisiko. Og det er op til de lokale myndigheder at tolke de normer og standarder, som gælder. I praksis betyder det ofte, at man simpelthen ikke får lov til at bygge i brændbart materiale, og derfor bliver træ ofte diskvalificeret. Andre lande har valgt at se på træ med andre øjne, idet man siger, der skal ligge en såkaldt brandstrategi for bygningen. Man accepterer altså træ men kræver så, at der fx er sprinkleranlæg og varslingssystemer. Som forholdene er i dag, føler jeg, at vi som entreprenører bliver fastholdt i en byggetradition, hvor beton bestemmer, siger Martin Manthorpe.

dov-jonathan-grevsen-skelet-faerdig-lr-LR

Begrænset viden

-Arkitekter og ingeniører i Danmark har en begrænset viden om træ som byggemateriale, og det hænger sammen med, at efterspørgslen på den type løsninger er yderst begrænset. I den mere fremadrettede indsats for mere træ i byggeriet er det vigtigt, at arkitekter, ingeniører og de udførende er med i arbejdet helt fra begyndelsen. Som entreprenører skal vi jo stå inde for byggeriet, når det er færdigt. Derfor har det stor betydning, at vi også er med, når de første streger slås, siger Martin Manthorpe.

-For mig at se er der faktisk ingen grænser for, hvor bæredygtigt vi kan bygge. Men til syvende og sidst skal økonomien også være på plads, siger han.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: JONATHAN GREVSEN, SØREN AAGAARD, MEETO WORRE / DOME OF VISIONS