Domen får os til at løfte blikket

Stephen Willacy er stadsarkitekt i Aarhus Kommune. Han har dermed det overordnede ansvar for, at byen udvikler sig på en måde, der sætter de arkitektoniske hensyn i højsædet.

Han ser frem til, at kommunens nyeste bygning, Dome of Visions på Aarhus Havn, Pier 2, bliver taget i brug – også til at understøtte det arbejde, der allerede nu udføres i kommunens ambitiøse Liveable City Lab – et sted, et forum, hvor man diskuterer, hvordan en tættere og tættere befolket by bliver bedre at leve i – for alle.

–Vi skal arbejde videre med en række forskellige temaer, som samler sig under den hat, vi kalder Liveable City Lab, og her kommer domen til at spille en vigtig rolle som mødested, diskussionsforum, udstillingsvindue etc., siger Stephen Willacy og refererer til de mange arrangementer, som vidt forskellige grupper, enkeltpersoner og interessenter de senere år har afviklet i bygningen.

dov-sso-crewdag_06092016-1160314-lr

Domens DNA har tydeligvis udviklet sig, siden den blev opført første gang på Krøyers Plads i København i 2013. I dag er omdrejningspunkterne byudvikling, midlertidighed, eksperimenter, sanselighed, bæredygtighed og spaces-in-between.

–Det passer jo perfekt til de indholdsambitioner, Aarhus Kommune har omkring domen, tilføjer stadsarkitekten.

dov3-aarh17122015_6160-lr

Et par temaer

–Projekterne, som vi vil arbejde med i domen, retter sig ikke udelukkende mod Aarhus. En lang række storbyer verden over er interesserede i fx temaet Wet City i lyset af de klimaforandringer, der finder sted. Hvordan håndterer vi de øgede vandmængder, siger Stephen Willacy. Han ser for sig, at Marco Poletto, elev på Arkitektskolen Aarhus, kunne placere sin algeproducerende installation ved domen.

–Wet City er et vidt begreb, og det skal vi vise i praksis. I det hele taget er det vigtigt, at vi holder øjnene åbne i Dome of Visions og hele tiden forsøger at hente international inspiration, siger han.

dov-sso-opbygn28092016-139-1024w

Den brede vifte

–Temaet ”En god by for alle” kommer også forbi Dome of Visions, og vi véd, at der er mange lag i sådan en diskussion: borgerinddragelse, medborgerskab, fællesskabets byrum, hvordan bruger forskellige befolkningsgrupper rummene i byen? Og årstiderne i Danmark kalder på forskellige initiativer. Hvordan kan vi få mere lyst til at opholde os udendørs en større del af året. Og hvad med lyssætningen i byen. Alt i alt arbejder vi med en bred vifte af projekter, og jeg regner med, at domen kan lægge hus til mange debatter, drøftelser og høringer om det meste, siger Stephen Willacy.

dov-sso-crewdag_06092016-1160338-lr

Magistrater på tværs

Han nævner, at hele mobiliteten og dermed trafikstrukturen i Aarhus er noget af det, der optager byen allermest – på tværs af bydele, aldersklasser og magistrater. Og han ser frem til, at magistraterne tager domen i brug.

–De forskellige magistrater i Aarhus Kommune vil komme med forslag til, hvordan domen kan bruges, og jeg regner med, at den proces vil bringe mange aktiviteter med sig. Lige nu arbejder vi på tværs af magistraterne med et projekt, der hedder Generationernes Hus, og jeg tror, vi kan mødes i domen og debattere kommende tilsvarende projekter med offentligheden. Domen egner sig godt til, at vi alle får løftet blikket en lille smule, siger han.

Kvaliteten skal med

–Pier 2 er tæt på byen, og det er vigtigt, at vi bevarer så meget udsigt til Aarhusbugten som muligt. Dome of Visions er lidt en undtagelse, bygningen er meget speciel, og så er den midlertidig. Jeg kan godt se for mig, at Ø-haverne kunne få en placering på Pier 2, og i det hele taget er vi i kommunen meget glade for at diskutere midlertidig anvendelse. Men fx små bygninger eller skure med kontorer er jeg ikke sikker på er vejen frem. Vi skal hele tiden ha´ kvaliteten med, siger han.

–Med det kvalitetsniveau, der er i Dome of Visions, går jeg ud fra, at en del af projektet omkring fx Wet City kunne finde vej til Pier 2. Tænk nu hvis vi i 2017 kunne skabe en platform for endnu flere eksperimenter med udgangspunkt i Dome of Visions, tilføjer Stephen Willacy.

dov-sso-opbygn28092016-121-1024w 

Træet og fremtiden

Han opfatter domen som en bygning, der tør eksperimentere med både form og materialer. Ifølge stadsarkitekten udfordrer domen både arkitekter og materialeproducenter, ikke mindst når det drejer sig om ny teknologi.

–Ser man på, hvordan træ bliver brugt i Dome of Visions, er det tydeligt, at træ har særdeles relevante og aktuelle kvaliteter. Fodremmen er af træ, og de knap 600 buekomponenter er af træ. Det indre hus i domen er bygget af CLT (cross laminated timber), så også derfor er det da oplagt, at afvikle en konference i domen om træbyggeri, herunder højhuse og andre visionære projekter med træ og få en international vinkel på det. Bæredygtigt byggeri trænger sig jo mere og mere på, mener han.

dov-sso-crewdag_06092016-1160339-lr

En smeltedigel

Aarhus er en storby i konstant udvikling, og kommunen er meget opmærksom på de nye bydele, der skyder op, fx Aarhus Ø, Sydhavnen og Godsbanen, og velkendte boligområder som Gellerup og Toveshøj står foran store ændringer.

–Mange af vores projekter løber over mange år. Det kræver, at vi er opmærksomme på tidens strømninger, deltager i dialogen og gør brug af nyeste viden om byudvikling. Dome of Visions er præget af transparens, tilgængelighed, åbenhed og synlighed. Jeg tror, det vil inspirere brugere af bygningen til at mødes og til at tænke nye tanker. Domen kan blive den smeltedigel, hvor forskellige samfundsgrupper, fagligheder, interessenter og undervisningsinstitutioner drøfter fremtiden, pointerer Stephen Willacy.

 

 

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: STINE SKØTT OLESEN