Aarhus under lup fem dage i træk

 

Gellerup, Godsbanen, Mejlgade og Aarhus Ø kommer sammen med et par håndfulde andre aarhusianske fixpunkter til at spille forskelige roller i Vinterakademi 2017, som bliver afviklet fra 6. til 10. marts i Dome of Visions på havnen i Aarhus. Onsdag 1. marts blev akademiet skudt i gang med kick off, bobler og to offentlige forelæsninger af Camilla van Deurs, Arkitekt og partner i Gehl Architects og Kristoffer Tejlgaard, arkitekten bag Dome of Visions.

Vinterakademi intro 01

Skærmbillede 2017-03-02 kl. 12.29.03

Skærmbillede 2017-03-02 kl. 12.28.34

Den overordnede titel på akademiet er Fremtidens bæredygtige og robuste by,  og 40 kandidatstuderende og nyuddannede deltagere fra hele landet og vidt forskellige uddannelsesinstitutioner endevender Aarhus fra morgen til aften fem dage i træk for at blive klogere på det overordnede tema. Overskrifterne for de enkelte dage:

  • Klima, samfund og byggeri
  • Den mangfoldige og robuste by
  • Kulturarv og identitet
  • Digitalisering, teknologi og adfærd
  • Manifestationsworkshop

Bag hver enkelt overskrift gemmer sig diverse indlæg fra relevante fagpersoner, casebesøg og daglige og opfølgende workshops i Vinterakademiets base, Dome of Visions.

Akademiets sidste dag munder ud i, at deltagerne udarbejder et egentligt manifest, som bliver præsenteret på Building Green i Aarhus 29. og 30. marts.

Skærmbillede 2017-03-02 kl. 12.32.33

Skærmbillede 2017-03-02 kl. 12.32.18

Vinterakademiet arrangeres af entreprenørvirksomheden NCC, den grønne tænketank CONCITO og Center for Bygningsbevaring Raadvad. Hensigten er at give bygge- og anlægsbranchens næste generation et kompetence- og vidensløft, som kan fremme både innovative løsninger og tværfagligt samarbejde, når fremtidens robuste og bæredygtige byer skal opføres.

Vibeke Grupe Larsen er bæredygtighedschef i NCC og har sammen med Synnøve Kjærland, CONCITO, og Vera Noldus, Center for Bygningsbevaring Raadvad, været drivkræfterne i de to foregående akademier.

Skærmbillede 2017-03-02 kl. 12.32.45

Skærmbillede 2017-03-02 kl. 12.23.04

Skærmbillede 2017-03-02 kl. 12.32.56

NCC og kompetencerne
–Det er planen, visionen og strategien, at NCC skal være mere end en decideret byggevirksomhed. Derfor retter vi også blikket imod de kompetencer, som nyuddannede kan byde ind med, siger Vibeke Grupe Larsen.

–Som entreprenørvirksomhed skal vi fx også begive os ind i planlægning og udvikling af arealer, og NCC står i det hele taget midt i en proces, der drejer sig om, at vi skal være større, og vi er nødt til at vende vores blik lidt væk fra dem, der helt traditionelt plejer at være flest af i byggevirksomhederne. Vi skal ha andre kompetencer med for at kunne matche de udfordringer, som fremtidens byggeri vil give os, siger Vibeke Grupe Larsen.

–Bæredygtighed har en pænt stor plads i forhold til de strategier, vi skal arbejde på i fremtiden. For os er det meget vigtigt, at vi både får den indsigt, som de studerende beriger os med, og at vi er i stand til at tage indsigten med tilbage og berige vores egen virksomhed, siger hun.

CONCITO – dialog på tværs
Den grønne tænketank, CONCITO,  lægger stor vægt på, at akademiets deltagere repræsenterer en høj grad af tværfaglighed, og projektchef Synnøve Kjærland er meget tilfreds med, at det (igen) er lykkedes at få meget forskellige studieretninger og uddannelsesinstitutioner repræsenteret på Vinterakademiet.

–Vi prøver at fremme den grønne omstilling ved at bringe forskellige fagligheder sammen og ha´ dialog på tværs, og netop dialog på tværs er en af grundpillerne i Vinterakademiet. Vi har brug for viden, vi har brug for at dele den og det er vigtigt, at vores viden hele tiden bliver opdateret, så vi sammen bliver klogere. Mange af Vinterakademiets deltagere har planer om at arbejde med fx bygninger, byudvikling og bæredygtighed. Derfor er det vigtigt, at deres viden er så aktuel som mulig, pointerer Synnøve Kjærland.

Center for Bygningsbevaring
Vera Noldus er arkitekturhistoriker og projektleder i Center for Bygningsbevaring Raadvad, og bringer sin og centrets faglighed med helt ind i kernen af Vinterakademiet.

–Vores indspil til akademiets deltagere er selvfølgelig præget af, at vi arbejder med bygningsbevaring og med udvikling af den allerede byggede kulturarv, primært fredede og bevaringsværdige bygninger i byrummene.

Vi har fokus på byggeteknikker og materialer på et strategisk og analytisk niveau. I realiteten arbejder vi ud fra flere forskellige perspektiver, ikke mindst det bæredygtige, og Vinterakademiet handler blandt meget andet også om, hvordan vi anvender de gamle huse. Kan vi gøre det på en anden måde? Vores ærinde i akademiet er også at få det til at se nærmere på, om vi værner godt nok om husene, og om man kan anvende en mere livsforlængende strategi for bygninger, forklarer Vera Noldus.

Vinterakademiet er støttet af G.I. (Grundejernes Investeringsfond ).

Du kan læse mere her: www.vinterakademiet.dk – Hver dag den kommende uge bringer vi en artikel her på siden, så du kan følge deltagernes færden, oplæg og indholdet af ugen.

TEKST: SØREN EGERT
FOTO: HELLE ARENSBAK